פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Confirmação de Pagamento

( Depto. Financeiro )

 Semi-Dedicado / Dedicado / Cloud Computing

Suporte a servidores semi-dedicado ou dedicados

 Revenda / Hospedagem / Streaming

- Suporte a servidores linux

 Vendas

- Upgrades, Adicionais e Outros

 Contabilidade

- Faturas, Negociações , Alterações